Privacy policy

We vinden privacy belangrijk, daarom gaan we altijd zorgvuldig met jouw gegevens om. Je kunt erop vertrouwen dat jouw privacy bij ons in goede handen is. In de uitgebreide privacyverklaring hieronder leggen we uit welke gegevens we verzamelen, hoe wij die gegevens krijgen en waar we ze voor gebruiken.

Dit privacy beleid sluit aan op de Wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze wet zorgt ervoor dat jij zeggenschap hebt over je gegevens en hoe deze door ons worden gebruikt en verwerkt.

Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen op basis van nieuwe ontwikkelingen. We raden je aan om het privacybeleid regelmatig te raadplegen zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.

Mocht je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via ons contactformulier of door ons (tijdens kantoortijden) te bellen op nummer 085 487 4660.

 1. Verwerkingsverantwoordelijke

Sustendo BV, gevestigd aan de Bennekomseweg 41-43, 6717 LL Ede is voor de gegevensverwerkingen de verwerkingsverantwoordelijke. Via de diensten en/of producten van deze ondernemingen (hierna: “Wij ” of “Ons”) worden privacygevoelige gegevens (hierna: “Gegevens”) verwerkt. Onder de verwerking verstaan we al het gebruik van jouw gegevens zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens.

 1. Wanneer leggen wij jouw gegevens vast?

Als je telefonisch, via onze website of andere communicatiekanalen contact hebt met ons. Dit kan zijn voor een aanvraag, vragen over en/of het afsluiten van een overeenkomst voor een product en/of dienst.

 1. Welke soorten gegevens leggen wij vast?

Wij kunnen de volgende gegevens gebruiken voor de doelen die we in deze privacyverklaring noemen:

 • Jouw organisatienaam
 • Jouw persoonsnaam
 • Jouw zakelijk adres, postcode en woonplaats
 • Jouw functie en geslacht
 • Jouw zakelijke contactgegevens zoals een (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres
 • Jouw zakelijke locatie- en gebouw-kenmerken en daar opgestelde installaties
 • Je zakelijke energieverbruiksgegevens, meetgegevens, (technische) gegevens van jouw zakelijke aansluiting(en) en andere gegevens van jouw energieleverancier en/of netbeheerder
 • Eventueel gegevens van instanties voor krediettoetsing van jouw organisatie
 • Jouw zakelijke betalingsgegevens zoals factuuradres en bankrekeningnummer(s)
 • Gedetailleerde (technische) gegevens over het gebruik van onze websites of apps. Bijvoorbeeld het apparaat-type, browsertype, datum en tijd van de interactie, IP-adres, cookie ID, pagina’s die bezocht worden
 • Zoekwoorden die op onze website(s) of app(s) zijn gebruikt
 • Overige gegevens, waaronder gegevens die jij met ons hebt gedeeld. Bijvoorbeeld door het invullen van formulieren of tools op onze website(s) of app(s)

Vaak gebruiken we maar een aantal van bovengenoemde gegevens. Welke dat zijn, hangt af van het doel waarvoor we de gegevens verwerken.

 1. Hoe komen wij aan jouw gegevens?

We vragen je gegevens op het moment dat jij een contract met ons wilt aangaan. Soms bepaal je zelf of je gegevens aan ons wilt doorgeven of niet. Bijvoorbeeld de gegevens die jij zelf kunt invullen op een van onze websites of apps. Voor sommige (aanvullende) producten/diensten is het verplicht bepaalde gegevens door te geven voordat je gebruik kunt maken van deze diensten. Zo wordt jouw naam, adres en woonplaats gebruikt als je klant wilt worden.

Bij het invullen van gegevens geven we waar mogelijk aan welke gegevens noodzakelijk zijn en welke je niet per se hoeft te delen met ons. Daarnaast zijn er ook gegevens die we automatisch ontvangen, zoals jouw surfgedrag. Deze gegevens ontvangen we via cookies en soortgelijke technieken.

 1. Voor welke doeleinden verwerken wij jouw gegevens?

De verwerking van jouw gegevens gebeurt in overeenstemming met de betreffende wet- en regelgeving. We kunnen, met jouw toestemming (voor zover dat vereist is) gegevens verzamelen voor de volgende doeleinden:

 • Het accepteren en uitbrengen van een aanbod aan een bestaande of potentiële klant door ons
 • Uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst. Zo is de verwerking van gegevens nodig voor de facturatie, inning en onderlinge communicatie
 • In het kader van de uitvoering van met jou gesloten overeenkomst(en) kunnen wij je gegevens delen met andere partijen zoals vermeld in deze overeenkomst(en)
 • Om een profiel aan te maken, zodat we je beter van dienst kunnen zijn en producten en diensten kunnen ontwikkelen die afgestemd zijn op jouw interesses en voorkeuren.
 • Voor de uitvoering van crediteuren- en debiteurencontrole, zoals een creditcheck en accountantscontrole
 • Het berekenen en innen van verschuldigde bedragen op basis van verbruik en bedragen die via de energierekening voor derden worden geïnd
 • Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving
 • Om je te informeren over (nieuwe) producten en diensten door ons. Rechtstreeks, maar ook bijvoorbeeld door campagnes via: social media zoals Facebook, videokanalen zoals YouTube en/of zoekmachines zoals Google. Hierbij houden we rekening met jouw voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten of diensten. En het gebruik van apps, mobiele websites of slimme meter en voorkeuren voor communicatiekanaal waarvoor jij toestemming heeft gegeven. Je kunt je hiervoor afmelden via ons contactformulier of door ons (tijdens kantoortijden) te bellen op nummer 085 487 4660
 • Als je contact met ons hebt om jouw verzoek of vraag te behandelen. Dit kan telefonisch zijn (waarbij gesprekken gemonitord kunnen worden voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden), per e-mail, via een contactformulier, via een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mail of via een andere aan jouw aangeboden elektronische boodschap, via chatfunctie, webcare, enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, (mobiele) websites inclusief apps, als je inlogt op je account of je aanmeldt voor nieuwsbrieven of via social media
 • De behandeling van klachten, vragen, geschillen en deelname aan social media
 • Om onze website(s), app(s) en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren
 • Voor het samenstellen van statistieken om onze website(s), app(s) en de effectiviteit van advertenties te optimaliseren

We gebruiken jouw gegevens niet voor andere doeleinden dan die hierboven staan beschreven. Mochten er andere doeleinden zijn voor het gebruik van jouw gegevens, zullen we je eerst om toestemming vragen.

 1. Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van jouw gegevens?

We verwerken gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Bijvoorbeeld omdat de verwerking noodzakelijk is om onze producten en diensten te kunnen leveren. Daarnaast kunnen we gegevens verwerken, omdat dit op grond van een wettelijke plicht noodzakelijk is. Het kan ook zo zijn dat we gegevens verwerken, omdat we hier zelf een gerechtvaardigd belang bij hebben. Zoals bij marketing het geval is. Ook kunnen gegevens worden verwerkt op basis van jouw toestemming. Zo vragen wij jouw toestemming voordat we cookies plaatsen of bij het uitlezen van de slimme meter.

 1. Hoe gebruiken wij jouw e-mailadres

Jouw e-mailadres kunnen we gebruiken:

 • voor nieuws, ontwikkelingen en aanbiedingen van (nieuwe) producten en diensten (productmail)
 • voor het ontvangen van interessante aanbiedingen en acties van Sustendo en/of (service)partners van Sustendo (actiemail)

Je kunt je voor al deze e-mails afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht. Jouw e-mailadres kan ook gebruikt worden om je te informeren over onze producten en/of diensten via campagnes op social media, zoals LinkedIn, videokanalen zoals YouTube en/of zoekmachines zoals Google. Je kunt je hiervoor afmelden via ons contactformulier of door ons (tijdens kantoortijden) te bellen op nummer 085 487 4660.

 1. Hoe gebruiken wij social media?

Wij gaan graag, via het web en (eigen) social media kanalen in dialoog met klanten, gebruikers van onze diensten en van onze apps, bezoekers van de website over onze organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media gesteld worden, te beantwoorden. Wij volgen actief het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs.

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.

Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, wij (persoons-)gegevens vastleggen. Deze verwerken we uiteraard in overeenstemming met deze privacyverklaring. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de content die andere gebruikers van social media kanalen plaatsen of hoe zij omgaan met gegevens. Als je vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via ons contactformulier of bel ons (tijdens kantoortijden) op nummer 085 487 4660.

 1. Met wie delen wij jouw gegevens?

Voor de verwerking van jouw gegevens maken we gebruik van derde partijen die jouw gegevens krijgen. Wij verplichten deze derde partijen als verwerker onder meer volgens onze instructies en (beveiliging)standaarden met jouw gegevens om te gaan. Deze afspraken leggen we met elke verwerker vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

Sommige van deze verwerkers bevinden zich buiten de EU. Als dit het geval is, zorgen wij ervoor dat we met deze partijen aanvullende afspraken hebben gemaakt, zodat een passend beschermingsniveau is gewaarborgd.

 1. Hoe gebruiken wij cookies

Wij maken bij het aanbieden van onze diensten op websites en apps gebruik van cookies (en andere vergelijkbare technieken zoals javascript, hierna: “cookies”). Een cookie is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of in de randapparatuur wordt opgeslagen (zoals pc, smartphone tablet) of in de sessie van je browser staat. Als jij onze website bezoekt, slaan we op jouw computer informatie op in de vorm van een “cookie”. Zo herkennen we jou automatisch bij je volgende bezoek. Cookies zijn ongevaarlijk. Cookies kunnen geen virussen overbrengen. Elk cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die het aan jouw systeem heeft gegeven. Een belangrijk doel van cookies is dat ze gebruikt worden voor jouw gemak.

Voordat we niet-noodzakelijke cookies plaatsen, informeren we je hierover en vragen we om jouw toestemming. Pas nadat jouw toestemming hebt gegeven, worden deze cookies geplaatst en uitgelezen. Omdat het plaatsen en uitlezen van cookies gezien wordt als een verwerking van gegevens, zijn de overige bepalingen uit deze privacy- en cookieverklaring hier ook op van toepassing.

Je bepaalt zelf welke cookies op jouw apparaat worden opgeslagen en je kunt ook cookies verwijderen die al zijn opgeslagen. De toestemming voor het plaatsen van cookies wordt ook opgeslagen in een cookie. Verwijder je cookies uit je browser dan kan jouw keuze niet worden herkend en informeren we je opnieuw over het gebruik van cookies en vragen we om toestemming.

 1. Profilering

Wij kunnen gebruik maken van profilering. Profilering betekent het verzamelen, analyseren en combineren van gegevens met als doel jou in te delen in bepaalde (interesse)categorieën.

Na het verkrijgen van de gegevens worden daarop analyses uitgevoerd met als resultaat dat we automatisch bepaalde (interesse-)categorieën aan jouw profiel toevoegen. Zo zorgt profilering ervoor dat zowel de content van onze website, e-mails en advertenties beter bij jouw interesses aansluiten.

Profilering kan impact hebben op je privacy. Bijvoorbeeld als we op basis van onjuiste of verouderde gegevens verkeerde (interesse-)categorieën aan je hebben gekoppeld. Je kunt je hiervoor afmelden via ons contactformulier of door ons (tijdens kantoortijden) te bellen op nummer 085 487 4660. We sluiten jou dan in het vervolg uit van profilering.

 1. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens

Wij gebruiken jouw gegevens zolang dat nodig is voor de doelen die we in deze verklaring noemen of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

 1. Beveiliging

We doen ons uiterste best om de gegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We treffen passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die proberen te voorkomen dat iemand ongeoorloofde toegang tot jouw gegevens krijgt of deze kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor zorgen dat de gegevens verloren gaan. Als we zogenaamde verwerkers inschakelen, verplichten we ze onder meer om volgens onze instructies en onze (beveiligings)standaarden met jouw gegevens om te gaan.

 1. Meldplicht datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt een meldplicht voor datalekken. Onder een datalek wordt kort gezegd een inbreuk op de beveiliging van gegevens verstaan. Aangezien wij jouw gegevens verwerken, hebben wij een protocol opgesteld hoe wij omgaan met mogelijke datalekken. We maken zorgvuldig de afweging of een datalek gemeld dient te worden aan de Autoriteit Gegevens en/of aan betrokkenen (degenen op wie een persoonsgegeven betrekking heeft).

 1. Jouw rechten

Je hebt het recht ons te verzoeken om jouw gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of te laten weten dat je gebruik wilt maken van je recht op beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van jouw gegevens. Ook kun je verzet aantekenen tegen de verwerking van jouw gegevens. Als je ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw gegevens, kun je deze toestemming op eenvoudige wijze intrekken.

Voor het uitoefenen van de hierboven vermelde rechten kun je ons jouw verzoek sturen via ons contactformulier of door ons (tijdens kantoortijden) te bellen op nummer 085 487 4660. Wij zullen jouw verzoek binnen vijf werkdagen verwerken.

Bij vragen of klachten heb je het recht om contact op te nemen met de bevoegde toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

We zorgen ervoor dat je deze rechten zoveel mogelijk in eigen hand hebt. Zo kun je op je profielpagina op onze website jouw gegevens inzien, corrigeren of verwijderen. En we geven je in onze e-mails de mogelijkheid aan te geven (‘verzet aan te tekenen’) dat je geen berichten meer wilt ontvangen.

 1. Gegevensoverdracht naar partijen buiten de EU/EER

Wij laten enkele diensten en prestaties uitvoeren door zorgvuldig gekozen en afgevaardigde dienstverleners die een zetel buiten de EU hebben (bv. IT-dienstverleners). In dat geval vindt een overdracht naar een derde land plaats. Hiervoor worden de wettelijke vereisten met betrekking tot gegevensbeschermingsregelingen als basis gebruikt om een passend gegevensbeschermingsniveau contractueel vast te leggen met de aanbieder. Hieronder vallen onder meer standaardcontracten van de EU.

 1. Gedragscode slimme meter voor kleinverbruikers

Om onze diensten voor kleinverbruikers goed uit te voeren, gebruiken we meetgegevens uit kleinverbruik meetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn (slimme meters). Leveranciers en de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven hebben in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld over het gebruik, vastleggen, uitwisselen en bewaren van gegevens uit slimme meters. Sustendo handelt in overeenstemming met deze gedragscode.

 1. Links naar andere websites

Op onze website(s) tref je een aantal links aan naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de Privacyverklaring van de site die je bezoekt.

 1. Wijzigingen in deze Privacy verklaring

Wij kunnen deze privacy- en cookieverklaring eenzijdig wijzigen. We raden je dan ook aan om deze verklaring regelmatig te bekijken. Zo blijf je van eventuele wijzigingen op de hoogte.

Deze privacy- en cookieverklaring is laatstelijk gewijzigd op 25 mei 2018 en in overeenstemming gebracht met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking treedt.

 1. Vragen

Heb je na het lezen van deze privacy- en cookie verklaring nog vragen over de bescherming van jouw gegevens? Neem dan contact op met onze functionaris voor de gegevensbescherming via ons contactformulier of bel ons (tijdens kantoortijden) op nummer 085 487 4660.