Versnelde digitalisering als oplossing voor 5 miljard faalkosten in de bouw

Wist je dat bouwbedrijven elk jaar 5 miljard uitgeven aan het herstellen van fouten? Dat moet en kan anders, vindt digiGO. Marco Witschge, onze algemeen directeur sluit zich daarbij aan. DigiGO vroeg Marco om een nieuw digiAkkoord tot stand te brengen. Dat zet in op de versnelling van de digitalisering van deze sector.

Lees case
Sustendo
'Dankzij het digiAkkoord is duidelijk welke stappen we moeten nemen.'
Uitdaging

Waar lag de uitdaging?

DigiGO is een stichting waar de Rijksoverheid samenkomt met relevante stakeholders uit de ontwerp-, bouw- en technieksector. Het focust op de digitalisering van de bouwketen. En dat is hard nodig, stelt Marco Witschge, onze algemeen directeur. ‘Elk jaar hebben bouwbedrijven 5 miljard faalkosten. Er kan zoveel sneller en beter, met digitalisering. Ik geloof echt dat dit de weg voorwaarts is.’

Om die reden was Marco penvoerder van het digiAkkoord. Dit omvat alle afspraken die zijn gemaakt om richting 2030 de digitalisering van de bouwketen aantoonbaar en concreet te versnellen. ‘Dankzij het digiAkkoord is duidelijk welke stappen we moeten nemen.’ Daarbinnen vallen digiDeals: concrete activiteiten om de gemaakte afspraken toe te passen.

Samenwerking

Hoe verliep de samenwerking met Sustendo?

Marco voerde veel gesprekken met organisaties, om hun wensen te inventariseren. Dat vertaalde hij naar de letterlijke tekst van het digiAkkoord, waar vervolgens iedereen zijn handtekening onder zette. Tenminste, dat was de bedoeling. ‘In gesprekken met stakeholders komen soms dermate belangrijke wensen naar boven, die voor hen voorwaardelijk zijn om te tekenen’, vertelt Marco.

Hoe los je dat op? ‘Partijen zich gehoord laten voelen en kijken wat er wel mogelijk is. Daar komt creativiteit bij kijken.’ Niet alleen de communicatie, maar ook de termijn was uitdagend. Het ging om een kort tijdsbestek. Het akkoord moest er in 5 maanden komen. Marco zag dat vooral als een kans. ‘Tijdsdruk creëert urgentie.’

Marco Witschge

‘Bedrijven kunnen nu met meer richting en daadkracht verdergaan met de digitalisering. Het digiAkkoord bewerkstelligt een versnelling daarvan.’

Resultaat

Wat was het resultaat?

Het resultaat liegt er niet om. Destijds werd het digiAkkoord door 61 organisaties ondertekend. Inmiddels zijn dat er al 70. Brancheorganisaties, maar ook grotere partijen.

Als ketenpartners in de gebouwde omgeving staan we samen voor de realisatie van forse maatschappelijke opgaven: energietransitie, klimaatadaptatie, opschaling van woningbouw en infra, onderhoud en vervanging en emissieloos en circulair bouwen. Deze gecombineerde opgaven realiseren we alleen, als we dat met elkaar op een slimme, datagedreven manier doen. In 2019 is daarom het initiatief ‘digiGO’ gestart. Daarmee is het fundament gelegd voor versnelde digitalisering en ketensamenwerking. Dit fundament diende als basis voor een nieuw digiAkkoord tot 2030.

Marco is trots op het verzette werk. ‘Bedrijven kunnen nu met meer richting en daadkracht verdergaan met de digitalisering. Het digiAkkoord bewerkstelligt een versnelling daarvan. Nu lopen er verschillende digiDeals. Er wordt hard gewerkt!’


Diensten

Diensten die voorkomen in dit verhaal

Interim diensten
Zet de juiste kennis en ervaring in om een klus gedaan te krijgen.
Meer informatie

  • Van ambitie naar uitvoering
  • Onafhankelijk
  • Begeleiding bij iedere stap
Vragen?

Wij helpen je graag!

Call to action - Medewerker

Neem contact op. We kijken graag – vrijblijvend – wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen. Ook beantwoorden we graag vragen waar je ongetwijfeld mee zit.

Neem contact op Bel 085 – 487 4660