Interim (project)begeleider verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Goed en snel geregeld

Aan de slag met verduurzaming van maatschappelijk vastgoed

 • Hulp bij het formuleren van duurzaamheidsstrategieën en beleidsdoelen
 • Begeleiding bij het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed
 • Identificeren van verduurzamingskansen voor maatschappelijke gebouwen
Direct aanvragen
Of bel direct: 085 – 487 4660
Sustendo
Voor gemeenten die hun personeel en inwoners in duurzame gebouwen willen huisvesten

Voor wie?

Heb je als gemeente veel gebouwen in eigendom en beheer? Variërend van het gemeentehuis, de gemeentewerf, brandweerkazernes, zwembaden, sporthallen, scholen, opstallen, theaters tot woningen? Is het planmatig onderhoud gebaseerd op de Meerjarige Onderhoudsplanningen? En is de verdere verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed een uitdaging voor de komende jaren? Daarbij ondersteunen wij je graag.

Zo pakken we het aan

Wij helpen bij het omzetten van de Meerjarige Onderhoudsplanningen naar Duurzame Meerjarige Onderhoudsplanningen (DMJOPs). Waar nodig helpen we bij de selectie van een energieadviseur die per gebouw vaststelt welke verduurzamingsmogelijkheden er zijn. En of er aanvullende maatregelen nodig zijn voor verbetering van het binnenklimaat. Wanneer er sprake is van huurder-verhuurder relaties (‘split-incentive’), helpen we om goede afspraken te maken tussen de partijen.

De DMJOPs vertalen wij in een heldere inkoop- en aanbestedingsstrategie. We kijken hierbij niet alleen naar de uitvoering van de maatregelen, maar hebben ook aandacht voor de exploitatiefase van de gebouwen.

We kennen de risico’s die zijn verbonden aan de verduurzaming van gebouwen. Gezamenlijk stellen we een sluitend pakket van eisen op om de gewenste doelen te behalen en de risico’s tot een minimum te beperken.

Wij zijn experts op het gebied van prestatiecontracten voor een duurzame exploitatie van gebouwen. In gezamenlijk overleg bepalen we of en waar het zinvol is om voor prestatie gegarandeerde exploitatiecontracten te kiezen.

We begeleiden bij de uitvraag van de werkzaamheden en adviseren bij de beoordeling en selectie van de meest geschikte marktpartij. Bij alle fasen van het inkooptraject maken wij de (financiële) haalbaarheid inzichtelijk, aan de hand van exploitatieberekeningen op basis van Total Cost of Ownership.

Wanneer er gekozen wordt voor een energieprestatiecontract, zorgen we met alle partijen dat er een evenwichtige overeenkomst tot stand komt. We maken hierbij gebruik van onze jarenlange kennis op het gebied van prestatiecontracten voor een duurzame exploitatie van energietechnieken.

Dit levert het op

 • Goede voortgang in de projecten door hands-on ondersteuning bij het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed
 • Minder risico’s door beschikking over de laatste kennis van maatschappelijk vastgoed verduurzamen
 • Betere kwaliteit door een groot netwerk en ervaring bij overheidsaanbestedingen voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed

Dit vonden anderen ervan

‘Sustendo weet hoe ze commerciële partijen en inhoudelijke thema’s bij elkaar moeten brengen en overzicht moeten creëren, wat essentieel is voor het succes van ons programma.’

‘Sustendo komt na wat je afspreekt, denkt goed mee en communiceert helder. Ik kijk terug op een fijne samenwerking.’

Een greep uit de overheden die we begeleid hebben

RVO logo
Gemeente Putten logo
Provincie Gelderland logo
Gemeente Waalwijk logo
Techniek Nederland logo
Provincie Overijssel logo
Resultaat

Nog vragen?

 • Wat is een duurzaam gebouw?

  Duurzame gebouwen scoren bovengemiddeld op de aspecten:

  – People (gebruikers zijn blij, onder meer door een gezond binnenklimaat en groene architectuur);
  – Planet (een zo laag mogelijke ecologische footprint);
  – Profit (tegen zo laag mogelijke kosten).

 • Waarom prestatie gegarandeerde exploitatiecontracten?

  Door aanscherpingen van wet- en regelgeving worden gebouwen steeds duurzamer en installaties steeds ingewikkelder. Met alle technische en financiële risico’s van dien. Het is dus uitermate belangrijk om de juiste partijen te selecteren om deze ‘high tech’ gebouwen te realiseren én te beheren.

  Wanneer je een prestatiecontract afsluit, heeft de uitvoerende partij dezelfde doelen als de gebruiker: de geformuleerde prestaties halen. Voorbeelden van prestaties zijn afspraken over het binnenklimaat (temperatuur, luchtkwaliteit, geluid) of over het energiegebruik.

 • Wat is de split incentive?

  De split incentive is een knelpunt dat wordt ervaren in de vastgoedsector met huurders en verhuurders. De eigenaar van het pand investeert in het project, terwijl de huurder daardoor een lagere energierekening krijgt en daarvan profiteert.

  Dit vraagt om transparante afspraken tussen huurder en verhuurder, waarbij in de praktijk de onderlinge relatie en de langetermijnplannen vaak belangrijker zijn dan de financiële verrekening. Een oplossing is meestal een energieprestatiecontract. Het prestatiecontract maakt voor de verhuurder en huurder transparant:

  – Hoeveel de totale investering bedraagt
  – Hoeveel de huurder gaat besparen

  Op basis van deze transparantie en de prestatiegarantie van de uitvoerende partij komen verhuurder en huurder vervolgens met elkaar overeen welk deel van de besparing de huurder aan de verhuurder gaat betalen.

Staat jouw vraag er niet tussen? Als je nog vragen hebt over het verduurzamen van gebouwen of onze diensten, beantwoorden wij ze graag. Neem gerust contact met ons op. We staan voor je klaar!

Aan de slag

Vol energie aan de slag met verduurzaming?

Huisvest jouw personeel en inwoners in duurzame gebouwen, met een ervaren professional die de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed begeleidt.

Sustendo
 • Hulp bij het formuleren van duurzaamheidsstrategieën en beleidsdoelen
 • Begeleiding bij het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed
 • Identificeren van verduurzamingskansen voor maatschappelijke gebouwen

Vragen?

Wij helpen je graag!

Call to action - Medewerker

Neem contact op. We kijken graag – vrijblijvend – wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen. Ook beantwoorden we graag vragen waar je ongetwijfeld mee zit.

Neem contact op Bel 085 – 487 4660