BespaarGarant projecten. Goed en snel geregeld

Aan de slag met de BespaarGarant methode

 • Verduurzaam je pand met behoud van investeringsruimte
 • Betrouwbare rekentools en deskundige begeleiding
 • Technische goede uitvoering en gerealiseerde besparing
Direct aanvragen
Of bel direct: 085 – 487 4660
Sustendo
Voor organisaties die willen profiteren van verduurzaming, zonder zelf te investeren

Voor wie

Heb jij door een recente energiescan ontdekt dat je nog veel energie kunt besparen? Wil je dit besparingspotentieel graag benutten, maar niet ten koste van de investeringsruimte voor je kernactiviteiten laten gaan?

BespaarGarant Fonds biedt een financieringsvorm, waarbij je niet zelf hoeft te investeren en de financiering ook niet op je balans komt. Je verduurzaamt je pand met behoud van je solvabiliteit en daarmee je financieringsruimte. Wij begeleiden jou graag om tot een financierbaar BespaarGarant project te komen.

Zo pakken we het aan

Als medeoprichter en geaccrediteerde projectbegeleider van Stichting BespaarGarant begeleiden wij jou bij de voorbereidingen van het verduurzamingsproject. Dat doen we samen met de uitvoerende partij en energieadviseur. Heb je die nog niet? Dan kunnen we je ook helpen met het selecteren van een uitvoerende partij of een energieadviseur.

Samen werken we aan een financierbaar verduurzamingsproject, dat voldoet aan de eisen van Stichting BespaarGarant. Hierbij volgen we de stappen van de BespaarGarant methode.

Dit levert het op

Het leidt uiteindelijk tot een energieprestatiecontract. Het BespaarGarant Fonds voldoet de facturen voor de werkzaamheden aan de uitvoerende partij. Jij betaalt, gedurende de looptijd van het energieprestatiecontract, een vergoeding per bespaarde kWh aan het BespaarGarant Fonds. Daarna betaal je niets meer voor deze bespaarde kWh’s.

Over de economische levensduur van het project zijn de kosten per bespaarde kWh lager dan de kosten per geleverde kWh. Je bespaart dus energie én operationele kosten.

Dit vonden anderen ervan

‘Sustendo komt na wat je afspreekt, denkt goed mee en communiceert helder. Ik kijk terug op een fijne samenwerking.’

‘Sustendo heeft haar werk, in zeer korte tijd, adequaat gedaan. Afspraken zijn goed nagekomen.’

Een greep uit de bedrijven die we begeleid hebben

De Boshoek logo
Certicon logo
De Uitwijk logo
De Onderwijsspecialisten logo
De Sterrenberg logo
RAB Groep logo
Reklet logo
Spa Veluwe logo
Wabtec logo
Woonplus logo
Resultaat

Nog vragen?

 • Wie zijn de initiatiefnemers van Stichting BespaarGarant?

  Stichting BespaarGarant is een initiatief van vijf betrokken brancheorganisaties. Ze bundelen hun krachten om drempels weg te nemen bij het opstellen en financieren van verduurzamingsprojecten.

  Deze brancheorganisaties hebben de volgende bestuursleden in het bestuur van Stichting BespaarGarant afgevaardigd:

  • Christiaan Lorist (vanuit VNO-NCW / MKB Nederland)
  • Cees Vletter (vanuit NVDE)
  • Remco van der Linden (vanuit Techniek Nederland)
  • Albert Adema (vanuit Bouwend Nederland)

  Als open marktstandaard werkt Stichting BespaarGarant samen met veel partijen. Iedere partij past vanuit zijn eigen rol onze methode toe. Zo maken we verduurzaming voor bedrijven en maatschappelijke instellingen makkelijker. Dat geldt voor alle deelnemende bouw- en installatiebedrijven, adviseurs en financiers.

  Stichting BespaarGarant heeft de uitvoerende bureautaken uitbesteed aan Sustendo. Wij zijn het bureau dat als initiatiefnemer en ontwikkelaar, samen met de hierboven genoemde brancheorganisaties, aan de basis heeft gestaan van de BespaarGarant methode.

 • Wat is off-balance financiering en waarom kan het nuttig zijn?

  Als je je verduurzamingsproject (geheel of deels) off-balance laat financieren door BespaarGarant Fonds, verschuiven je kosten naar geleverde energie naar kosten voor bespaarde energie. We noemen dit: energiebesparing als een dienst. Hiermee blijven het operationele kosten en wordt het geen lening die je op je balans moet nemen.

  Belangrijkste voordeel: je kunt je pand verduurzamen met behoud van je solvabiliteit en daarmee de investeringsruimte voor je kernactiviteiten.

 • Wat is een energieprestatiecontract?

  Is het verduurzamingsprojectplan met begroting klaar en de financiering rond? Dan legt Stichting BespaarGarant de technische prestatiegarantie op het besparingsproject vast. Daarvoor wordt een energieprestatiecontract met jou en jouw installateur of aannemer opgesteld. Dat gaat zo:

  • Stichting BespaarGarant vertaalt het model energieprestatiecontract naar jouw specifieke besparingsproject;
  • Hoe je daarin de financiering van je besparingsproject vastlegt, bepaal je zelf: uit eigen middelen, via de bank of off-balance (of een mix daarvan);
  • Ook de looptijd van het prestatiecontract is jouw keuze;
  • Gedurende de looptijd van het prestatiecontract monitort Stichting BespaarGarant in welke mate je beoogde energiebesparing ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Als deze achterblijft, dan ontvangen jij en je uitvoerende partij een auto-alert. Komen er vervolgens technische gebreken aan het licht? Dan worden die volgens het prestatiecontract door de uitvoerende partij hersteld of vervangen. Dat gebeurt binnen de vastgelegde termijn. Wordt deze overschreden, dan is de uitvoerende partij verplicht de extra energiekosten te compenseren. Met weersinvloeden (koudere of warmere periodes) wordt al rekening gehouden: de slimme monitoringsoftware filtert deze er automatisch uit.
  • Stichting BespaarGarant evalueert samen met jou eenmaal per jaar de energieprestaties en stelt in overleg de monitoringsinstellingen naar behoefte bij.

  Ben je verhuurder of juist huurder van het gebouw? Geen probleem. BespaarGarant heeft een verhuurvariant van het model energieprestatiecontract: met heldere afspraken tussen de verhuurder en huurder(s) over de verrekening van de investeringskosten en de besparingsopbrengsten.

Staat jouw vraag er niet tussen? Als je nog vragen hebt over BespaarGarant of onze begeleiding bij BespaarGarant projecten, beantwoorden wij ze graag. Neem gerust contact met ons op. We staan voor je klaar!

Aan de slag

Vol energie aan de slag met verduurzaming?

Aan de slag met de BespaarGarant methode.

Sustendo
 • Verduurzaam je pand met behoud van investeringsruimte
 • Betrouwbare rekentools en deskundige begeleiding
 • Technische goede uitvoering en gerealiseerde besparing

Vragen?

Wij helpen je graag!

Call to action - Medewerker

Neem contact op. We kijken graag – vrijblijvend – wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen. Ook beantwoorden we graag vragen waar je ongetwijfeld mee zit.

Neem contact op Bel 085 – 487 4660